Směrnice a rovnice přímky 2x-5y=-32


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 8] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.4x+6.4

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-5y+32 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = 2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.4

Směrový úhel přímky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutí: x0 = -16

Y-posunutí: y0 = q = 6.4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.9423

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-50.5 = 0


Vektor OA = (4; 8) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalární součin OA .OB = 116
Úhel ∠ AOB = 15°25'20″ = 0.2692 rad