Směrnice a rovnice přímky 10x-y=50


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 0] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 10x-50

Normálový tvar rovnice přímky: 10x-y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = 10t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 10

Směrový úhel přímky: φ = 84°17'22″ = 1.4711 rad

X-posunutí: x0 = 5

Y-posunutí: y0 = q = -50

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.9752

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; 10)

Normálový vektor: n = (10; -1)

střed úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+10y-55.5 = 0


Vektor OA = (5; 0) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 59°2'10″ = 1.0304 rad