Směrnice a rovnice přímky 4x-5y=15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[5; 1] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8x-3

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-5y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = 4t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8

Směrový úhel přímky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 3.75

Y-posunutí: y0 = q = -3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.3426

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-49.5 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 55
Úhel ∠ AOB = 15°15'18″ = 0.2663 rad