Směrnice a rovnice přímky 9x-y=44


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 1] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 9x-44

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 9

Směrový úhel přímky: φ = 83°39'35″ = 1.4601 rad

X-posunutí: x0 = 4.8889

Y-posunutí: y0 = q = -44

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.859

Délka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; 9)

Normálový vektor: n = (9; -1)

střed úsečky AB: M = [5.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+9y-55 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 47°43'35″ = 0.833 rad