Směrnice a rovnice přímky 3x-y=14


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 1] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3x-14

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3

Směrový úhel přímky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutí: x0 = 4.6667

Y-posunutí: y0 = q = -14

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.4272

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

střed úsečky AB: M = [5.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-13 = 0


Vektor OA = (5; 1) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 22°22'49″ = 0.3906 rad