Směrnice a rovnice přímky 10x+y=60


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 10] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -10x+60

Normálový tvar rovnice přímky: 10x+y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = -10t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -10

Směrový úhel přímky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 60

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.9702

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

střed úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+44.5 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad