Směrnice a rovnice přímky x+y=15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 10] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -x+15

Normálový tvar rovnice přímky: x+y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = -t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1

Směrový úhel přímky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutí: x0 = 15

Y-posunutí: y0 = q = 15

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.6066

Délka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; -2)

Normálový vektor: n = (1; 1)

střed úsečky AB: M = [6; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x-2y+6 = 0


Vektor OA = (5; 10) ;   |OA| = 11.1803
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 115
Úhel ∠ AOB = 14°37'15″ = 0.2552 rad