Směrnice a rovnice přímky 4x-y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 2] a B[6; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 4x-18

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = 4t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 4

Směrový úhel přímky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 4.5

Y-posunutí: y0 = q = -18

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.3656

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+4y-21.5 = 0


Vektor OA = (5; 2) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (6; 6) ;   |OB| = 8.4853
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 23°11'55″ = 0.4049 rad