Směrnice a rovnice přímky 7x-y=32


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 3] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 7x-32

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-y-32 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 7

Směrový úhel přímky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutí: x0 = 4.5714

Y-posunutí: y0 = q = -32

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.5255

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

střed úsečky AB: M = [5.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-51 = 0


Vektor OA = (5; 3) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 60
Úhel ∠ AOB = 28°4'21″ = 0.49 rad