Směrnice a rovnice přímky 6x-5y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 4] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.2x-2

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-5y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = 6t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.2

Směrový úhel přímky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutí: x0 = 1.6667

Y-posunutí: y0 = q = -2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2804

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-79.5 = 0


Vektor OA = (5; 4) ;   |OA| = 6.4031
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 90
Úhel ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad