Směrnice a rovnice přímky 2x+y=15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 5] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2x+15

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+5
y = -2t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2

Směrový úhel přímky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 7.5

Y-posunutí: y0 = q = 15

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.7082

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-2y+2.5 = 0


Vektor OA = (5; 5) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 45
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad