Směrnice a rovnice přímky 2x+3y=25


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 5] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6667x+8.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+3y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+5
y = -2t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6667

Směrový úhel přímky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutí: x0 = 12.5

Y-posunutí: y0 = q = 8.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.9338

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

střed úsečky AB: M = [6.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y-11.5 = 0


Vektor OA = (5; 5) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalární součin OA .OB = 55
Úhel ∠ AOB = 24°26'38″ = 0.4266 rad