Směrnice a rovnice přímky 3x+4y=39


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 6] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.75x+9.75

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+4y-39 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+5
y = -3t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.75

Směrový úhel přímky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 13

Y-posunutí: y0 = q = 9.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.8

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

střed úsečky AB: M = [7; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-14.5 = 0


Vektor OA = (5; 6) ;   |OA| = 7.8102
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalární součin OA .OB = 63
Úhel ∠ AOB = 31°45'34″ = 0.5543 rad