Směrnice a rovnice přímky 4x+5y=60


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 8] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8x+12

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+5y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+5
y = -4t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8

Směrový úhel přímky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 15

Y-posunutí: y0 = q = 12

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.3704

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

střed úsečky AB: M = [7.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-13.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 82
Úhel ∠ AOB = 36°11'36″ = 0.6317 rad