Směrnice a rovnice přímky 3x+2y=31


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[5; 8] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.5x+15.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+2y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+5
y = -3t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.5

Směrový úhel přímky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 10.3333

Y-posunutí: y0 = q = 15.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.5979

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; -3)

Normálový vektor: n = (3; 2)

střed úsečky AB: M = [6; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-3y+7.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 75
Úhel ∠ AOB = 22°27'25″ = 0.3919 rad