Směrnice a rovnice přímky 5x-2y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 0] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.5x-15

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-2y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+6
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.5

Směrový úhel přímky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = -15

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.5709

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

střed úsečky AB: M = [7; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-26.5 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalární součin OA .OB = 48
Úhel ∠ AOB = 32°19″ = 0.5586 rad