Směrnice a rovnice přímky x-3y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 0] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x-2

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+6
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = -2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.8974

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [7.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-23 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 54
Úhel ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad