Směrnice a rovnice přímky 9x-y=53


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 1] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 9x-53

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-y-53 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+6
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 9

Směrový úhel přímky: φ = 83°39'35″ = 1.4601 rad

X-posunutí: x0 = 5.8889

Y-posunutí: y0 = q = -53

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.8529

Délka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; 9)

Normálový vektor: n = (9; -1)

střed úsečky AB: M = [6.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+9y-56 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalární součin OA .OB = 52
Úhel ∠ AOB = 45°32'44″ = 0.7949 rad