Směrnice a rovnice přímky 9x+4y=94


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 10] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.25x+23.5

Normálový tvar rovnice přímky: 9x+4y-94 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+6
y = -9t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.25

Směrový úhel přímky: φ = -66°2'15″ = -1.1526 rad

X-posunutí: x0 = 10.4444

Y-posunutí: y0 = q = 23.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.5443

Délka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; -9)

Normálový vektor: n = (9; 4)

střed úsečky AB: M = [8; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-9y+17.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 70
Úhel ∠ AOB = 53°19'32″ = 0.9307 rad