Směrnice a rovnice přímky 4x+y=34


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 10] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -4x+34

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+6
y = -4t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -4

Směrový úhel přímky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 8.5

Y-posunutí: y0 = q = 34

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.2462

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

střed úsečky AB: M = [6.5; 8]

Rovnica osi úsečky: x-4y+25.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalární součin OA .OB = 102
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad