Směrnice a rovnice přímky 6x+2y=56


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 10] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3x+28

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+2y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+6
y = -6t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3

Směrový úhel přímky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutí: x0 = 9.3333

Y-posunutí: y0 = q = 28

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.8544

Délka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (2; -6)

Normálový vektor: n = (6; 2)

střed úsečky AB: M = [7; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x-6y+28 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 88
Úhel ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad