Směrnice a rovnice přímky 4x+3y=54


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 10] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.3333x+18

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+3y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+6
y = -4t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.3333

Směrový úhel přímky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 13.5

Y-posunutí: y0 = q = 18

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.8

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

střed úsečky AB: M = [7.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+9.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalární součin OA .OB = 114
Úhel ∠ AOB = 25°20'46″ = 0.4424 rad