Směrnice a rovnice přímky 8x-y=46


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 2] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 8x-46

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+6
y = 8t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 8

Směrový úhel přímky: φ = 82°52'30″ = 1.4464 rad

X-posunutí: x0 = 5.75

Y-posunutí: y0 = q = -46

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.7056

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; 8)

Normálový vektor: n = (8; -1)

střed úsečky AB: M = [6.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x+8y-54.5 = 0


Vektor OA = (6; 2) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalární součin OA .OB = 62
Úhel ∠ AOB = 36°34'23″ = 0.6383 rad