Směrnice a rovnice přímky 6x-y=34


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 2] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6x-34

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+6
y = 6t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 6

Směrový úhel přímky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 5.6667

Y-posunutí: y0 = q = -34

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.5896

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

střed úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+6y-36.5 = 0


Vektor OA = (6; 2) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 58
Úhel ∠ AOB = 30°22'45″ = 0.5302 rad