Směrnice a rovnice přímky 5x-2y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 3] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.5x-12

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-2y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+6
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.5

Směrový úhel přímky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 4.8

Y-posunutí: y0 = q = -12

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.4567

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

střed úsečky AB: M = [7; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-41.5 = 0


Vektor OA = (6; 3) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalární součin OA .OB = 72
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad