Směrnice a rovnice přímky 4x+3y=39


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 5] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.3333x+13

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+3y-39 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+6
y = -4t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.3333

Směrový úhel přímky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 9.75

Y-posunutí: y0 = q = 13

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.8

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

střed úsečky AB: M = [7.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y-10.5 = 0


Vektor OA = (6; 5) ;   |OA| = 7.8102
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 59
Úhel ∠ AOB = 33°27'55″ = 0.5841 rad