Směrnice a rovnice přímky 6x+y=44


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 8] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -6x+44

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+6
y = -6t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -6

Směrový úhel přímky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 7.3333

Y-posunutí: y0 = q = 44

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.2336

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

střed úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-6y+23.5 = 0


Vektor OA = (6; 8) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalární součin OA .OB = 58
Úhel ∠ AOB = 37°11'5″ = 0.649 rad