Směrnice a rovnice přímky 9x-y=62


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 1] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 9x-62

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-y-62 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+7
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 9

Směrový úhel přímky: φ = 83°39'35″ = 1.4601 rad

X-posunutí: x0 = 6.8889

Y-posunutí: y0 = q = -62

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.8468

Délka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; 9)

Normálový vektor: n = (9; -1)

střed úsečky AB: M = [7.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+9y-57 = 0


Vektor OA = (7; 1) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 66
Úhel ∠ AOB = 43°12'36″ = 0.7542 rad