Směrnice a rovnice přímky 10x+y=80


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 10] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -10x+80

Normálový tvar rovnice přímky: 10x+y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+7
y = -10t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -10

Směrový úhel přímky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 80

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.9603

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

střed úsečky AB: M = [7.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+42.5 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalární součin OA .OB = 56
Úhel ∠ AOB = 55°29″ = 0.9601 rad