Směrnice a rovnice přímky 4x-y=26


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[7; 2] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 4x-26

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+7
y = 4t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 4

Směrový úhel přímky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 6.5

Y-posunutí: y0 = q = -26

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.3059

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

střed úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+4y-23.5 = 0


Vektor OA = (7; 2) ;   |OA| = 7.2801
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 68
Úhel ∠ AOB = 20°55'28″ = 0.3652 rad