Směrnice a rovnice přímky 8x+y=64


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[7; 8] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -8x+64

Normálový tvar rovnice přímky: 8x+y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+7
y = -8t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -8

Směrový úhel přímky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 64

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.9382

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

střed úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-8y+24.5 = 0


Vektor OA = (7; 8) ;   |OA| = 10.6301
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalární součin OA .OB = 56
Úhel ∠ AOB = 48°48'51″ = 0.852 rad