Směrnice a rovnice přímky 10x-y=80


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 0] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 10x-80

Normálový tvar rovnice přímky: 10x-y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = 10t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 10

Směrový úhel přímky: φ = 84°17'22″ = 1.4711 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = -80

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.9603

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; 10)

Normálový vektor: n = (10; -1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+10y-58.5 = 0


Vektor OA = (8; 0) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalární součin OA .OB = 72
Úhel ∠ AOB = 48°46″ = 0.838 rad