Směrnice a rovnice přímky 7x-y=55


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 1] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 7x-55

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-y-55 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 7

Směrový úhel přímky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutí: x0 = 7.8571

Y-posunutí: y0 = q = -55

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.7782

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-40 = 0


Vektor OA = (8; 1) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalární součin OA .OB = 80
Úhel ∠ AOB = 34°30'31″ = 0.6023 rad