Směrnice a rovnice přímky 7x+y=66


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 10] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -7x+66

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+y-66 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -7

Směrový úhel přímky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutí: x0 = 9.4286

Y-posunutí: y0 = q = 66

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.3338

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+37 = 0


Vektor OA = (8; 10) ;   |OA| = 12.8062
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalární součin OA .OB = 102
Úhel ∠ AOB = 32°54'19″ = 0.5743 rad