Směrnice a rovnice přímky 4x-y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 2] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 4x-30

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = 4t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 4

Směrový úhel přímky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 7.5

Y-posunutí: y0 = q = -30

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.2761

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+4y-24.5 = 0


Vektor OA = (8; 2) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalární součin OA .OB = 84
Úhel ∠ AOB = 19°39'14″ = 0.343 rad