Směrnice a rovnice přímky 6x-y=44


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 4] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6x-44

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = 6t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 6

Směrový úhel přímky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 7.3333

Y-posunutí: y0 = q = -44

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.2336

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x+6y-50.5 = 0


Vektor OA = (8; 4) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalární součin OA .OB = 112
Úhel ∠ AOB = 21°26'52″ = 0.3743 rad