Směrnice a rovnice přímky 2x+y=21


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 5] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2x+21

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+y-21 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = -2t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2

Směrový úhel přímky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 10.5

Y-posunutí: y0 = q = 21

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.3915

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-2y-0.5 = 0


Vektor OA = (8; 5) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalární součin OA .OB = 87
Úhel ∠ AOB = 13°34'14″ = 0.2368 rad