Směrnice a rovnice přímky 3x+2y=36


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 6] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.5x+18

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+2y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+8
y = -3t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.5

Směrový úhel přímky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 12

Y-posunutí: y0 = q = 18

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.9846

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; -3)

Normálový vektor: n = (3; 2)

střed úsečky AB: M = [9; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-3y-4.5 = 0


Vektor OA = (8; 6) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 98
Úhel ∠ AOB = 20°10'14″ = 0.352 rad