Směrnice a rovnice přímky 7x+y=64


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[8; 8] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -7x+64

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+8
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -7

Směrový úhel přímky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutí: x0 = 9.1429

Y-posunutí: y0 = q = 64

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.051

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

střed úsečky AB: M = [8.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+23 = 0


Vektor OA = (8; 8) ;   |OA| = 11.3137
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 80
Úhel ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad