Směrnice a rovnice přímky 10x-y=90


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 0] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 10x-90

Normálový tvar rovnice přímky: 10x-y-90 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = 10t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 10

Směrový úhel přímky: φ = 84°17'22″ = 1.4711 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = -90

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.9553

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; 10)

Normálový vektor: n = (10; -1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+10y-59.5 = 0


Vektor OA = (9; 0) ;   |OA| = 9
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 90
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad