Směrnice a rovnice přímky 4x-y=36


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 0] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 4x-36

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = 4t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 4

Směrový úhel přímky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = -36

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.7313

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 2]

Rovnica osi úsečky: x+4y-17.5 = 0


Vektor OA = (9; 0) ;   |OA| = 9
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 90
Úhel ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad