Směrnice a rovnice přímky 5x-y=45


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 0] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 5x-45

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 5

Směrový úhel přímky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = -45

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.8252

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-22 = 0


Vektor OA = (9; 0) ;   |OA| = 9
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 90
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad