Směrnice a rovnice přímky 9x-y=80


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 1] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 9x-80

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 9

Směrový úhel přímky: φ = 83°39'35″ = 1.4601 rad

X-posunutí: x0 = 8.8889

Y-posunutí: y0 = q = -80

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.8345

Délka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; 9)

Normálový vektor: n = (9; -1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+9y-59 = 0


Vektor OA = (9; 1) ;   |OA| = 9.0554
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 100
Úhel ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad