Směrnice a rovnice přímky 3x-y=26


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 1] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3x-26

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3

Směrový úhel přímky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutí: x0 = 8.6667

Y-posunutí: y0 = q = -26

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.2219

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-17 = 0


Vektor OA = (9; 1) ;   |OA| = 9.0554
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 94
Úhel ∠ AOB = 15°27'40″ = 0.2698 rad