Směrnice a rovnice přímky 10x+y=100


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 10] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -10x+100

Normálový tvar rovnice přímky: 10x+y-100 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = -10t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -10

Směrový úhel přímky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 100

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.9504

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+40.5 = 0


Vektor OA = (9; 10) ;   |OA| = 13.4536
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 90
Úhel ∠ AOB = 48°46″ = 0.838 rad