Směrnice a rovnice přímky 2x+y=28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2x+28

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2

Směrový úhel přímky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 14

Y-posunutí: y0 = q = 28

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 12.522

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 9]

Rovnica osi úsečky: x-2y+8.5 = 0


Vektor OA = (9; 10) ;   |OA| = 13.4536
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 170
Úhel ∠ AOB = 9°21'11″ = 0.1632 rad