Směrnice a rovnice přímky 2x+y=23


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 5] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2x+23

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = -2t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2

Směrový úhel přímky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 11.5

Y-posunutí: y0 = q = 23

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.2859

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-2y-1.5 = 0


Vektor OA = (9; 5) ;   |OA| = 10.2956
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 105
Úhel ∠ AOB = 12°21'19″ = 0.2156 rad