Směrnice a rovnice přímky 7x+y=71


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[9; 8] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -7x+71

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+y-71 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+9
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -7

Směrový úhel přímky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutí: x0 = 10.1429

Y-posunutí: y0 = q = 71

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.0409

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

střed úsečky AB: M = [9.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+22 = 0


Vektor OA = (9; 8) ;   |OA| = 12.0416
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 98
Úhel ∠ AOB = 35°55'23″ = 0.627 rad