Výpočet integrálu

Numerické integrování - výpočet určitého (Riemannova) integrálu ve tvaru
abf(x)dx
Zadejte interval <a, b> (start, stop limity) a integrovanou funkci.

dx
Obsah pod křivkou f(x) mezi dvěma body se dá najít pomocí určitého integrálu mezi těmito body. Chcete-li najít oblast pod křivkou y = f(x) mezi x = a a x = b, třeba integrovat y = f(x) mezi limity a a b. Plochy pod osou x vyjdou záporné a plochy nad osou x budou kladné. Integrál je vlastně nekonečný součet ploch obdélníků nekonečně malé šířky.
⌠a
|  f(x) dx
⌡b