Rezistorem 18883

Rezistorem prochází proud 20mA, který je připojen na napětí 2,5V. Jaký je velký odpor rezistoru?

Správná odpověď:

R =  125 Ω

Postup správného řešení:

I=0,020 A U=2,5 V  I = RU  R=U/I=2,5/0,02=125 ΩNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

  Jednotky fyzikálních veličin:

  Téma:

  Úroveň náročnosti úkolu:


   
  Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

  Související a podobné příklady: